Informácia pre organizátorov spoločenských podujatí:

 • V prípade zorganizovania skupiny 20+ pre Vás odprednášame na ľubovoľnú tému z oblasti rozvoja osobnsti.
 • Fotogaléria našich prednášok
 • Príklady tém:
 • Kreslenie pravou hemisférou
 • Kineziológia One Brain
 • Sebakritika
 • Čo si nesieme do vzťahu?
 • Dokonalá matka
 • Som sama a som šťastná (?)
 • Moje dieťa má dyslexiu
 • Dá sa odblokovať zajakávanie?
 • Čo si mám počať so svojou nadváhou?
 • Chcel by som byť bohatý!
 • Moje dieťa má bulímiu!
 • Zbavte ma depresie a nespokojnosti!